KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

W DNIU 07.05.2021r.ŚNIADANIE DLA WSZYSTKICH DZIECI BĘDZIE O GODZINIE 8:30Z UWAGI NA ZAPLANOWANY KONCERT PANI ULI PAKUŁY PT: „ WIEMY CO JEMY - PIOSENKI O OGRANICZANIU CUKRU, SOLI, O PICIU MLEKA, WODY , JEDZENIU NABIAŁU I ZDROWOTNYCH WALORACH WARZYW”.

W TYM DNIU PROSIMY O PRZYPROWADZENIE DZIECI DO GODZINY 8:20.


UWAGA!!!

W dniu 07.05.2021r. w ogrodzie przedszkolnym będzie wymiana sprzętu terenowego / kolejka z wagonem /.

Z uwagi na bezpieczeństwo w dniach 07 – 10 maja ogród będzie zamknięty.

Prosimy w tych dniach nie wchodzić do ogrodu.

Anna Gębicka

 


UWAGA  GŁOSOWANIE !!!

Drodzy Rodzice zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepszą pracę plastyczną !

Praca, która uzyska najwięcej głosów przejdzie do kolejnego etapu.

Każda praca ma nadany swój numer ( nie jest to numer grupy).

Głosowanie odbywać się będzie w dniach: 26 - 28 kwietnia 2021 r.

(Głosy można oddawać poprzez wrzucenie kartki z numerem wybranej pracy do urny znajdującej się w przedsionku przedszkola)

ZAPRASZAMY

Praca nr 1

Praca nr 2

Praca nr 3

Praca nr 4

Praca nr 5

Praca nr 6

Praca nr 7

Praca nr 8

 


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021r.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność

zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania

szkół i placówek oświatowych.Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne

dla młodocianych pracowników.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r.


Szanowni Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , informacją  informuję, że w okresie od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.  przedszkola będą zamknięte.

Przedszkole będzie czynne dla:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. 2. rodziców dzieci, którzy:
 3. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 4. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 5. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 7. e) wykonują działania ratownicze,
 8. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 9. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 11. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 12. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 13. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

W związku z powyższym  zgłoszenia prosimy kierować  na adres: mp13zgierz@wikom.pl

                                                                                                                                                                                                           Anna Gębicka

 

Wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych- pobierz
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Komunikat z dnia 26 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 29 marca 2021 – 9 kwietnia 2021 r. zamknięte zostaną przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
W związku z trwająca rekrutacją do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przypominamy, że 6 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez ich umieszczenie:
• w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
• na stronach internetowych wyżej wymienionych jednostek (§11b ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm).
W terminie od 7 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę uczęszczania dziecka do placówki.
Potwierdzenie woli zgodnie z załącznikiem należy wypełnić i przesłać na skrzynkę mailowa przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie i czasie jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU RZEDSZKOLNEGO                                                         

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z informacją premiera  przekazaną podczas konferencji prasowej  w dniu 25.03.2021r.

 informuję, że w okresie od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.  przedszkola będą zamknięte.

Wyjątek stanowią dzieci medyków i służb porządkowych, które będą mogły korzystać z opieki

przedszkolnej. W związku z powyższym , proszę o zgłaszanie do 26 marca (piątek),

do godz.9.00 przez rodziców wykonujących te zawody konieczności objęcia dziecka opieką

przedszkolną w okresie od 29.03. do 9.04.br. na adres: mp13zgierz@wikom.pl

                                                                                                                                          Anna Gębicka

                                                                                                                                          Dyrektor MP13

 

 

 


KOMUNIKAT Państwowego Inspektora Sanitarnego - plik do pobrania

 


 ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA PRACĘ, KTÓRĄ WYKONAŁA JOWITA  z grupy IV !!!!!!!!!!!

Poniżej link do głosowania: 

ZAGŁOSUJ ----------------TUTAJ------------------------------

Dziękujemy za oddanie głosów i trzymamy kciuki!!!!!

 Zapraszamy do głosowania w konkursie Czyściochowe Przedszkole! Czym jest Konkurs Czyściochowe Przedszkole? W ramach programu przedszkola z całej Polski przeprowadzają zajęcia na temat higieny. Częścią zajęć jest przygotowanie przez dzieci prac plastycznych. Każde przedszkole może zgłosić prace swoich podopiecznych i brać udział w konkursie. Placówki rywalizują od marca do maja. Co miesiąc 100 przedszkoli z największą liczbą głosów wygrywa kartę podarunkową do drogerii Rossmann o wartości 500 zł. Konkurs Czyściochowe Przedszkole jest elementem inicjatywy edukacyjnej drogerii Rossmann realizowanej w ramach programu Rossnę! Junior. Program edukacyjny Czyściochowe Przedszkole wspiera nauczycieli w nauczaniu prawidłowych nawyków higienicznych. Więcej o informacji o programie na: www.czysciochowo.pl.

Zasady głosowania: Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu Rossnę! Junior. Codziennie można oddać jeden głos. Głosowanie trwa od 1 marca do 31 maja i odbywa się w miesięcznych etapach – każdy miesiąc to nowe głosowanie i nowi wygrani! W głosowaniu biorą udział przedszkola, które zarejestrowały się w programie Czyściochowe Przedszkole na www.czysciochowo.pl, przeprowadziły zajęcia na temat higieny i zgłosiły pracę konkursową. Co miesiąc 100 przedszkoli z największą liczbą głosów wygrywa kartę podarunkową o wartości 500 zł na zakup produktów higienicznych w drogeriach Rossmann.

  

Technologie multimedialne wykorzystywane w naszym przedszkolu!!!!

W naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, takich jak MAGICZNY DYWAN czy MONITORY INTERAKTYWNE...
Nowością, która się pojawiła w naszym przedszkolu jest kolejny nowy MAC Monitor 65” 4K. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela, uatrakcyjnia zajęcia i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. 
Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.
   Monitor interaktywny wykorzystywany jest podczas zajęć dydaktycznych, pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z "Balu Karnawałowego w zakładce WYDARZENIA!!!
Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 19.02.2021r.  do 26.02.2021r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2021/2022.

Druki Deklaracji dostępne są w przedszkolu oraz na stronie www przedszkola w zakładce REKRUTACJA.

Wypełnioną Deklarację składamy w sekretariacie przedszkola i potwierdzamy to własnoręcznym podpisem w Rejestrze.        

Z uwagi na obowiązek wprowadzania danych dziecka do systemu prosimy / w miarę możliwości/ o składanie deklaracji  do środy, tj. do 24.02.2021r.

Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola /oddziału przedszkolnego /.


 


Prosimy o przygotowanie stroju dla dzieci!!!!
w dniu balu:))))))


Wspieramy WOŚP   
Puszka i serduszka znajdują się w przedszkolnym przedsionku!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trwa dalej! do 31 Stycznia 2021 r.

 


Drodzy Rodzice,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

przekazujemy świąteczne życzenia od Fundacji dla Edukacji Ekologicznej,

z którą od lat uczymy nasze przedszkolaki postaw proekologicznych.

 


W Naszym przedszkolu zrobiło się świątecznie i zimowo


KOMUNIKAT.

W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego 2020, prosimy o uregulowanie  w terminie opłat za korzystanie z usług przedszkola.


 

Z uwagi na pozytywny wynik osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe informujemy, iż w dniach 10.12.2020 - 14.12.2020 przedszkole przechodzi w tryb nauki zdalnej.

Materiały do nauki zdalnej i zabawy znajdziecie Państwo w zakładce zdalne nauczanie na stronie przedszkola.

Od 9.12.2020 do 14.12.2020 dzieci, które były obecne w przedszkolu

w dniach 4.12.2020 (piątek) są dodatkowo objęte kwarantanną ( kwarantanna nie obejmuje rodziców dzieci).


Zapraszamy do wsparcia akcji na terenie naszego przedszkola!! Wszystkie rzeczy, które będziecie chcieli ofiarować będzie można zostawiać w przygotowanym miejscu w przedsionku przedszkola. Zapraszamy!! 

Przedszkolaki dziękują wszystkim Rodzicom za zaangażowanie, pomoc i wsparcie finansowe w modernizacji placu zabaw w Ogrodzie Zmysłów!!!


 DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!
    Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola poprzez przekazanie 1 % podatku.
Nasze przedszkole współpracuje z Fundacja Studencką „Młodzi-Młodym”, która wspiera rozwój szkół i klubów sportowych, pomaga niepełnosprawnym i realizuje marzenia indywidualnych osób.

                                                                     

         Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie 5487,42
Zebraną kwotę pragniemy przeznaczyć na zakup wyposażenia naszego przedszkola.

Aby przekazać 1 % podatku na nasze przedszkole należy w wypełnianym formularzu PIT

 

 


Od dnia 23.11.2020 r. język niemiecki dla grup I, II, III, IV, V będzie odbywał się w piątki
Grupa I 14.20 - 14.35
Grupa II 14.05 - 14.20
Grupa III 13.00 - 13.20
Grupa IV 13.50 - 14.05
Grupa V 13.20 - 13.50
 


WAŻNE INFORMACJAE DLA RODZICÓW! 


- Informujemy ,że w dniach od 16 listopada do 24 listopada włącznie , grupa VI przechodzi w tryb zdalnego nauczania .Materiały do pracy z dziećmi znajdą się w zakładce Zdalne nauczanie / VI grupa.

- Informujemy, że w dniach 12.11 (czwartek)-16.11. (poniedziałek) 2020r. dzieci z grupy VIII objęte zostały nauczaniem zdalnym. Materiały do pracy zdalnej znajdują się w zakładce Zdalne nauczanie / gr. VIII.

 

- Informujemy, że w dniach 05.11 (czwartek)-10.11. (poniedziałek) 2020r. dzieci z grupy IV objęte zostały nauczaniem zdalnym. Materiały do pracy zdalnej znajdują się w zakładce Zdalne nauczanie / gr. IV.


Nasze przedszkole weźmie udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.
W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie.


 


W związku z pytaniami o konkurs na "Domek dla ptaków" zmieniamy termin składania prac do 16.11.2020r.

 

Regulamin konkursu "Domek dla ptaków"-pobierz 


 


Szanowni Rodzice!!! Zachęcamy do udziału w wydarzeniu:

"Wystarczy 500 głosów, aby i w Zgierzu zrealizowano projekt „Pod biało-czerwoną"  Zakłada on sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce!

To inicjatywa mająca na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. „Pod biało-czerwoną" to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców.
Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami." - piszą autorzy pomysłu.

Wypełnienie formularza zajmie tylko kilka minut  Zachęcamy!"

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Do pomysłu zachęcają samorządowcy: w tym Prezydent Miasta Zgierza.


Zapraszamy do sprawdzenia zakładki zajęcia dodatkowe, w której znajdziecie informacje o zajęciach dodatkowych dla dzieci.

Przedszkoliada.pl- zajęcia sportowe
Czwartek 15:00-15:30  gr 1 + gr 2 + gr 3
Czwartek 15:30-16:00  gr 4 + gr 5
Czwartek 16:00-16:30  gr 6 + gr 7 + gr 8  
Tło na Facebooka Tapeta tulipany na łące

„Akcja zbierania cebulek”

Jesień dopiero co zagościła w naszym przedszkolnym ogródku, a my myślimy już o wiośnie...Dlatego zapraszamy Rodziców i Dzieci do akcji, która polega na zbieraniu cebulek kwiatowych.Czekamy aż nasze koszyki, które znajdują się przed wejściem zapełnią się po brzegi….

Niebawem ruszymy z warsztatami ekologicznymi, na których dzieci będą miały okazję posadzić cebulki
w naszym ogrodzie. Każdy przedszkolak będzie miał okazję do przemyśleń: co trzeba zrobić, by te małe, niepozorne cebulki mogły wiosną zamienić się w piękne kwiaty…..

 Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory włączyli się do akcji i zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do udziału!!!


Drodzy Rodzice!

Trwa nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu 
Zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci!!!!
strona www szkoły muzycznej


 

Informacje dotyczące godzin posiłków obowiązują  od czwartku 3.09. w roku 2020/2021-plik do pobrania!!

 


Komunikat dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Zbliża się 1 września.
 W związku z ograniczeniami jakie istnieją  za sprawą COVID-19 pracujemy zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020r, co m.in. oznacza:

1.Rodzic przyprowadza  do przedszkola dziecko, które nie przejawia objawów infekcyjnych, t.j. katar, kaszel, podwyższona temperatura.Rodzice przyprowadzający dzieci zachowują bezpieczną odległość od innych, wyznaczoną przed wejściem do przedszkola taśmami .Do przedsionka przedszkola wchodzimy po kolei.

3.Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola, przekazuje dziecko  pracownikowi pełniącemu dyżur przed wejściem do przedszkola, następnie dziecko   kierowane jest do szatni w asyście , gdzie pracownik obsługi pomaga w umyciu wodą i mydłem rąk ,  a następnie kieruje do wyznaczonej Sali zgodnie z przygotowaną organizacją pracy nauczycieli.

4. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika przedszkola ma mierzoną temperaturę ciała.

5. Do przedszkola zaopatrujemy dziecko w obuwie na zmianę w podpisanym worku. Nie przynosimy zabawek, pluszaków, kocyków, itp.

6.Osoba odbierająca dziecko także pozostaje w przedsionku przedszkola. Personel przedszkola doprowadzi dziecko z klasy do szatni, a następnie z szatni do rodzica.

7. W przypadku dzieci 3 letnich rozpoczynających edukację w przedszkolu, rodzic/opiekun może doprowadzić dziecko do szatni i wprowadzić do Sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności/ osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, z zachowaniem dystansu społecznego 2 m.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy od września 2020 roku będą zamieszczone na stronie internetowej

Prosimy o zapoznanie się w obowiązującymi Procedurami Bezpieczeństwa oraz ich przestrzeganie.

Zebrania informacyjno-organizacyjne w grupach planowane są w pierwszych dniach września z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, o czym będziemy na bieżąco informować.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jesteśmy wśród zwycięzców!
Miło nam Wszystkich poinformować, że w III odsłonie konkursu programu „Czyściochowe Przedszkole” nasze przedszkole wygrało kartę podarunkową do drogerii Rossmann o wartości 500 zł, umożliwiającą zakup produktów higienicznych.
W sumie oddano  297 głosów.
Dziękujemy Wszystkim , którzy brali udział w głosowaniu.
Jesteście Wielcy!!!

 


                           

 


 
 

                                                     

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW
ZDALNE NAUCZANIE
Zapraszamy do sprawdzania informacji na naszej stronie internetowej w zakładcezdalna nauka i zabawa
gdzie znajdziecie Państwo materiały dydaktyczne dla każdej grupy oraz ciekawe pomysły i wskazówki do zabawy z dziećmi. 


  

 

  

 

 

 

                 

 


 DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!
    Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola poprzez przekazanie 1 % podatku.
Nasze przedszkole współpracuje z Fundacja Studencką „Młodzi-Młodym”, która wspiera rozwój szkół i klubów sportowych, pomaga niepełnosprawnym i realizuje marzenia indywidualnych osób.

  

Do tej pory dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 3606,51 zł
Zebraną kwotę pragniemy przeznaczyć na zakup wyposażenia naszego przedszkola.

Aby przekazać 1 % podatku na nasze przedszkole należy w wypełnianym formularzu PIT

wpisać: KRS: 0000270261 CEL SZCZEGÓŁOWY: BAJKOWE PRZEDSZKOLE W ZGIERZU 6861


                                                    


 


 


 

 Nowy rok przedszkolny zaczął się na dobre... cały wrzesień już za nami. Nasze wspaniałe grupy maluszków trzymają się dzielnie i radzą sobie bardzo dobrze pod okiem swoich Pań w przedszkolu. We wrześniu już wszystkie dzieci osłuchiwały się z językiem angielskim, który prowadzi Pani Klaudia Szczygielska. Nasza placówka oferuje również wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej specjalistów: pedagog, logopeda, psycholog, pielęgniarka, których zadaniem jest wspieranie dzieci i rodziców. Od października zaczynają się zajęcia z języka niemieckiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe w ramach PRZEDSZKOLIADY.pl, zajęcia rytmiczne z Panią Żanettą Walkus- muzyk, instruktor rytmiki i tańca i wiele innych ciekawych propozycji dla naszych dzieci.  

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA gdzie znajdziecie ciekawe fotorelacje z naszych działań..


       DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!
    Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedszkola poprzez przekazanie 1 % podatku.
Nasze przedszkole współpracuje z Fundacja Studencką „Młodzi-Młodym”, która wspiera rozwój szkół i klubów sportowych, pomaga niepełnosprawnym i realizuje marzenia indywidualnych osób.

                                                                     

         Do tej pory dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 1,306,29 zł
Zebraną kwotę pragniemy przeznaczyć na zakup wyposażenia naszego przedszkola.

Aby przekazać 1 % podatku na nasze przedszkole należy w wypełnianym formularzu PIT

wpisać: KRS: 0000270261 CEL SZCZEGÓŁOWY: BAJKOWE PRZEDSZKOLE W ZGIERZU 6861