Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców


DYŻUR WAKACYJNY 2022/2023

Harmonogram

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza

 


Drodzy Rodzice!

Prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby. 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu

Podstawa prawna:

 • Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Zasady dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy mają  zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym występuje przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie w skupiskach, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola.

Działania profilaktyczne przedszkola.

 • dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli wszystkich dzieci w grupie  z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki.
 • w przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę przedszkolną lub wychowawcę. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Pielęgniarka dokonuje przeglądów czystości w każdy wtorek w godzinach porannych.
 • w przypadku wystąpienia wszawicy pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola. Po zastosowaniu preparatu, w przypadku gdy nadal występują żywe gnidy, zaleca się pozostawienie dziecka w domu do całkowitego oczyszczenia skóry głowy.

Zasady postępowania się w przypadku wystąpienia wszawicy:

 • W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. Pościel, koce, poduszki oraz odzież należy wyprać w temperaturze co najmniej 60 stopni lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary, szczególnie przy szwach.

Preparaty na wszy i przeciw wszą:

 • Sora Forte
 • Sora protect – sprej do zapobiegania
 • Pipi Nitolic
 • Gumki na włosy dla dziewczynek

Po zastosowaniu preparatu na wszy należy dokładnie wyczesać gęstym grzebieniem gnidy.

 
Godziny dostępności nauczycieli 2022/23
Drodzy Rodzice!
Karty zgłoszeń do przedszkoli dyżurujących w miesiącach lipcu i w sierpniu przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach od 20.05.2022 r. do 31.05.2022r. w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wyżej wymieniony termin jest ostateczny.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżurów wakacyjnych. Rodziców zainteresowanych dyżurem wakacyjnym prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów:
-karta zgłoszenia ( jeśli dziecko będzie uczęszczało na dyżur w miesiącu lipcu i w sierpniu, Rodzic składa 2 karty zgłoszeniowe wskazując wybrane przedszkola).
-zaświadczenia z pracy ze wskazaniem , że Rodzic w okresie , w którym zapisuje dziecko do przedszkola nie korzysta z urlopu.Do pobrania:

-PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
- UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA


DRODZY RODZICE!

Informujemy, że w dniu  8 września 2021 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania                                               z nauczycielami poszczególnych grup.

Zebrania odbędą się w bezpiecznych i higienicznych warunkach .
Prosimy o zaopatrzenie się w maseczki.

Wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa.

Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie, niezwłocznie przekażemy wszelkie decyzje i ustalenia.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej przedszkola: www.mp13zgierz.pl

Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u, wytycznych i procedur oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki.

Wszystkie procedury i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8:30.
W przypadku dzieci rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu, rodzic/opiekun przez pierwsze dwa tygodnie  może doprowadzić dziecko do szatni (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności/ osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
z zachowaniem dystansu społecznego 2 m).

 

Prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu   w związku z wydłużonym czasem  przyprowadzania i odbioru dziecka  z przedszkola.

Przypominamy, że wszystkie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła itp.). W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny.

 

 


Szanowni Rodzice dzieci 3-letnich.

Adaptacja przedszkolna to trudny proces, który wiele wymaga od wszystkich zainteresowanych stron. Każda zmiana w życiu wywołuje niepokój i niepewność, a w chwili obecnej sytuacja jest wyjątkowa – realia w sytuacji trwającej epidemii COVID – 19.

Utrzymujemy zasadę nie przynoszenia do przedszkola żadnych zabawek. Obowiązuje nadal zakaz przynoszenia produktów żywnościowych oraz przechowywania żywności oraz napojów  w szafkach dzieci.
(dzieci mają zapewniony dostęp do wody w sali).

Droga Mamo, Drogi Tato!

Już we wrześniu po raz pierwszy pójdę do przedszkola.

1 września zbliża się wielkimi krokami, a Wasze dziecko rozpocznie niezwykle ważny etap w swoim życiu. To będzie wyjątkowa chwila również dla Was.
 Pojawi się wzruszenie, łzy oraz stres. Te wszystkie uczucia są normalne  
i każdy Rodzic je przeżywa. Pamiętajcie nie jesteście sami. 
Przygotujcie na ten moment zarówno swoje dzieci jak i siebie. Nie pozwólcie, aby Wasze dziecko zauważyło Wasz niepokój, czy wahania. Początki są trudne dla Was, dla Waszych dzieci i dla Nas – nauczycieli. Jednak pozytywne nastawienie i współpraca zaowocuje uśmiechem na twarzy Waszego dziecka.

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PÓJŚCIA DO PRZEDSZKOLA.

 • Mów pozytywnie o przedszkolu, ale nie idealizuj go zanadto. Przedstaw je,  jako przyjemne miejsce, w którym będzie spotykał się z rówieśnikami i uczył mnóstwa nowych rzeczy.
 • Spacerujcie w pobliżu przedszkola, pozwólcie oswoić się dziecku z budynkiem przedszkola.
 • Kupujcie razem z dzieckiem wyprawkę przyszłego przedszkolaka – jeśli dziecko samo wybierze kapcie, ubranka wtedy przychodząc do przedszkola we wrześniu będzie miało coś swojego, co do niego należało wcześniej i będzie mu łatwiej.
 • Pozwólcie dziecku oglądać wszystko, co wspólnie kupiliście, tyle razy ile zechce.
 • Przygotujcie dziecko na to, że będzie odpoczywać
  w przedszkolu.
 • Uczcie dzieci poprzez zabawę czynności związanych
   z samoobsługą (zgłaszanie potrzeb fizjologicznych
  i załatwianie ich w toalecie, mycia rączek, picia z kubeczka i posługiwania się łyżeczką, samodzielnego jedzenia, zdjęcia i założenia kapci, części ubrania).
  Są to dla dziecka umiejętności bardzo pomocne
  w codziennym życiu przedszkolnym.

RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

Rodzicu,

 • stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
 • nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je
  w przedszkolu, (przekazujesz im wtedy swoje lęki),
 • przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić,
 • nie wyręczaj dziecka nawet, gdyby wykonywało określone czynności niezdarnie i długo,
 • jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne),
 • stopniowo, wraz z rosnącą gotowością dziecka do pozostawania w przedszkolu przedłużaj jego czas pobytu w placówce,
 • pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może przebrać się  w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie miej do niego pretensji i staraj się  nie krytykować dziecka,
 • w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego  dobre  strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego. Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu.
 • warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać,
  że podczas  nieobecności mamy/taty dziecko powinno szukać pomocy u swoich pań.


NIEZBĘDNIK PRZEDSZKOLAKA

Rodziców prosimy o wyposażenie dziecka w tzw. niezbędnik przedszkolaka, który powinien zawierać:

Na co dzień: luźne spodnie lub spódnica z gumką, podkoszulek, bluza dresowa lub lekki sweterek- czyli ubiór na ,,cebulkę”, bez ozdób, sznurków, dużych guzików- ważniejsza wygoda od elegancji.

Buty- najlepiej na rzepy, kurtka z suwakiem, który łatwo się zapina, czapka z daszkiem na słoneczny czas, a czapka i szal, rękawiczki tzw. „łapki” na zimniejszy czas.

Obuwie zmienne- buciki nakładane w przedszkolu- najlepiej na rzepy lub zatrzaski (nie wiązane)- nic w rodzaju ,,klapek’’.

UBRANIA NA ZMIANĘ podpisane imieniem i nazwiskiem najlepiej w podpisanym worku, który będzie w szatni na wieszaczku dziecka przez cały rok, co jakiś czas uzupełniamy zapas ubrań:

- majteczki- kilka par (gdyby zdarzyła się wpadka).

- spodnie lub spódnicę dopasowane do pory roku (kilka sztuk).

- podkoszulek (gdy przy zupie zadrży ręka)

- kilka sztuk na zmianę. - rajstopy, skarpetki (kilka sztuk)

 • Jeżeli będzie coś jeszcze - nauczycielki grupy wszystko powiedzą na zebraniu.

Wszystkim Rodzicom naszych nowych przedszkolaków życzymy spokojnych pierwszych dni. Pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy zależna jest również szybka adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych. To dla dzieci duża zmiana, nowy etap życia. Nam również na tym zależy, więc wspólnymi działaniami damy radę, aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r. - informacje 


Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dla rodziców dotyczącej zdalnego nauczania w roku szkolnym 2019/2020r.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line poniżej:

Skopiuj poniższy link i wklej do przeglądarki!!!
https://www.survio.com/survey/d/W5O6Y5D6A5M1N0Q4R?fbclid=IwAR1zGl1YGMoBVOGzE0_p5UsV4jq-cGH0P1OTMEyVqDSz8EEOHqUBIsY6hLcProcedura przyprowadzania i odbierania dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 13, im. „Bajkowe Przedszkole” w Zgierzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura  zapobiegania i postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci i pracowników objawów choroby zakaźnej w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady dla Rodziców obowiązujące w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA rok szkolny 2020/2021.

 


Na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 
www.gov.pl/koronawirus