KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Pedagog

PEDAGOG

 Zadaniem pedagoga jest:

  • pogłębianie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno- wychowawczych   prowadzonych przez wychowawców w placówce,
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci,
  • prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej,
  • organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli,
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Rodziny
  • połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.

 Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej.

Podczas zajęć pedagogicznych, wspieramy dziecko we wszystkich sferach jego rozwoju stymulując rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Każda aktywność dobierana jest indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka tak, by jednocześnie edukowała oraz dawała radość i zabawę!

Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

1. Harmonogram zajęć w grupach z pedagogiem w miesiącu Październiku -pobierz

Pedagog:

Łukasz Stolarski

poniedziałek   8:00 – 12:00
wtorek  8:00 – 12:00
środa  12:00-16:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 8:00 – 12:00

Konsultacje z pedagogiem ustalane są drogą mailową: pedagog.mp13@onet.p