KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Pomoc psych.-ped.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:    

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

2.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280.)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z LOGOPEDĄ- Małgorzata Sadlak
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLNU nr 13 W ZGIERZU
W ROKU 2020/2021.
      

L.p.

Dzień tygodnia

Zajęcia

Sala

1.

Wtorek  11:00- 14:30

Zajęcia w małych grupach.

s. specjalistów/s. komputerowa

2.

Czwartek  9:30- 13:00

Zajęcia w małych grupach

s. specjalistów/s. komputerowa

3.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW godzina

Konsultacje umawiane są drogą elektroniczną.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM- Paulina Wardęcka
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLNU nr 13 W ZGIERZU
W ROKU 2020/2021.

L.p.

Dzień tygodnia

Zajęcia

Sala

1.

Poniedziałek 14:40-16:10

Zajęcia w małych grupach.

s. specjalistów/ s. komputerowa

2.

Środa 13:40-15:10

Zajęcia w małych grupach.

 

s. specjalistów/ s. komputerow

3.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW godzina

Konsultacje umawiane są drogą elektroniczną.

 

Rodzice  mogą korzystać z porad i konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w godzinach ich pracy. Na spotkanie indywidualne należy wcześniej umówić się drogą mailową:
pedagog.mp13zgierz@onet.pl
logopeda.mp13zgierz@onet.pl
psycholog.mp13@onet.pl