Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Realizowane zadania

Roczny Plan Pracy Wychowawco – Dydaktycznej i Opiekuńczej w roku szkolnym 2022/2023.

Zadania:

 1. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uwrażliwiających na potrzeby najmłodszych potrzebujących.
 2. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat higieny oraz zagrożeń oraz dla ludzkiego zdrowia oraz bezpiecznego zachowania w przedszkolu.
 3. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i sposobu ochrony.


Przedszkolny system uniwersalnych wartości moralnych:


Szacunek ( grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby).
Uczciwość ( mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności
  i równości praw).
Odpowiedzialność ( rzetelne wypełnianie swych obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia              
  konsekwencji własnych wyborów i zachowań).
Odwaga ( rozumiana jako wartość moralna – podejmowanie trudnych , służących dobru decyzji oraz przeciwstawiania się złu).
Samodyscyplina – umiar i rozwijanie własnego potencjału (umiar – umiejętność nałożenia sobie zdrowych ograniczeń, unikanie skrajności,     dążenie do ładu i równowagi, zdolność cieszenia się tym, co mamy).
Pokojowość ( unikanie przemocy; postawa człowieka, który zawsze poszukuje rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich
  zainteresowanych stron oraz dobro ogólne).
Sprawiedliwość ( uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy oraz prawość
  postępowania, czyli inaczej ludzka przyzwoitość, postępowanie „fair”).
Szczęście, optymizm, humor ( poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości
  i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro).
Przyjaźń i miłość ( przyjaźń – bliski i równoprawny związek między osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości,      zaufaniu, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania razem).
Solidarność ( pomoc ze szlachetnych pobudek).
Piękno ( coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi).
Mądrość ( celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory).

Przedszkolny system upowszechniania zainteresowań czytelniczych dzieci:

• Udział w akcji „Cała polska czyta dzieciom”
• Zabawy plastyczne w korelacji z utworami literackimi
• Udział dzieci w konkursach, spotkaniach literackich, wystawach plastycznych, pokazach
• Spotkania w Bibliotece Miejskie im. B.Prusa

Przedszkolny system  polityki ochrony dzieci.


Przedszkolny Zestaw Programów w roku szkolnym 2020/2021: 

 1. Program wychowania przedszkolnego Żaba – Żabińska, W. Majewska, R. Paździo wyd. Mac Edukacja
 2. Program wychowania przedszkolnego  „Plac  zabaw” – autor Ewa Janus wyd. WSiP
 3. Program środowiskowy „Nie jestem gorszy” – autor: A. Gębicka, J. Świder
 4. Program  prozdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch”-  autor: A. Gębicka   Kwiecień, K. Krajewska
 5. Program adaptacyjny dziecka „Witamy w Bajkowym Przedszkolu” - autor J. Świder
 6. Program Powszechnej Dwujęzyczności – w domu, żłobku i przedszkolu – autor: Claire Selby
 7. Program własny „Przyjaciele ekologii pomagają przyrodzie” - autor: O. Filipowicz, M. Miszczak K. Szczygielska, M. Urbaniak, Ż. Burzyńska – Kowalczyk, Ł. Stolarski
 8. Program własny „Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu w wychowaniu przedszkolnym – autor: M. Miszczak, J. Świder
 9. Ogólnopolski program wychowania przedszkolnego „Bezpieczne przedszkole” – Gabrysz,
   A. Baraniak 
 10. Program środowiskowy „Czyste powietrze wokół nas”
 11. Program własny „ Kolorowy świat emocji”- autor: B. Żłobińska
 12. Program ogólnopolski „Szkoły dla Ekorozwoju”
 13. Program własny „ Wielokierunkowe wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” – autor Świder, Ł. Stolarski
 14. Program ogólnopolski „ Czyściochowe przedszkole”.
 15. Program nauczania języka angielskiego –M. Appel, J. Zarańska, E.Piotrowska
 16. Program wychowania przedszkolnego – „ Kocham Przedszkole” – wyd. WSiP
 17. Program ogólnopolski –„ Skąd się biorą produkty ekologiczne”- Państwowa Inspekcja SanitarnaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.