KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

KOMUNIKAT


REKRUTACJA 2020/2021

 

 

DO POBRANIA!!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW


DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020

 

                                               

                                               

 

REKRUTACJA 2019/2020

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę:

www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2018/2019 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie:

od 22 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 
NABÓR ELEKTRONICZNY

REKRUTACJA 2018/2019 

NABÓR ELEKTRONICZNY

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019  

Ważne:
DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SKŁADACIE PAŃSTWO
W TERMINIE 22.02.2018r.- 28.02.2018r.- TYLKO DO GODZINY 12.00, BEZ MOZLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI PO TEJ GODZINIE, PONIEWAŻ NIE BĘDZIE MOŻLIWE ZAREJESTROWANIE JEJ
W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM.

WAŻNE PLIKI DO POBRANIA 2018/2019:

 

 

 

 

 


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZGIERZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018- do pobrania.

1. Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w dniu 10 marca 2017 r. Prezydent Miasta Zgierza podpisał zarządzenie Nr 50/VII/2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (plik .pdf) w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: 24 marca 2017 r. – 30 marca 2017 r.

2. Komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa: 

UCHWAŁA NR XXX/369/17 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

UCHWAŁA NR XXX/370/17 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz. 

3. Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza Komunikat z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

Szanowni Państwo, składanie wniosków drogą elektroniczną będzie możliwe od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
                                                                NABÓR ONLINE
Ważne do pobrania: