Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

R.6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym.

I.8.00 – 8.20 Zabawy integrujące grupę. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela / 20 minut / 8.20 – 8.35 Zabawy poranne / 15 minut / 8.35 - 8.45 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, przygotowanie do Śniadania / 10 minut /

8.45 – 9.00 śniadanie grupy: I i II / 15 minut /

9.10- 9.30 śniadanie grupy III i IV / 15 minut/

II.9.00 – 9.40 Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach. Zajęcia dodatkowe: religia, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, zajęcia logopedyczne./ 40 minut /

III.9.40 -10.55 Spacery. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub w razie niesprzyjającej pogody zorganizowane w sali zajęć gry i zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne /1 godzina 15 minut/

IV.10.55 –11.55 Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela / 60 minut /

I-IV.11.35-11.45 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do obiadu / 10 minut /

11.45- 12.15 obiad grupy I i II  / 30 minut /

12.30-12.50 obiad grupy III i IV /30 minut/

P. 13. 00 – 17.00 .– tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych wspierających wszechstronny rozwój dziecka, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem wymagającym wsparcia, udział dzieci w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia z psychologiem, zajęcia z logopedą

Podwieczorek. - przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych, środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, czytanie książek, zabawy w teatr, czynności higieniczno – porządkowe realizacja programów własnych i środowiskowych, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, diagnoza edukacyjna, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno - pedagogiczną, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem.

14.30-14.50 podwieczorek /20 minut/

Rozchodzenie się dzieci.

POSIŁKI
Śniadanie

8.45 – 9.00 grupy I i II

9.10 - 9.30 grupy III i IV

II śniadanie – 10.00 – 10.15


Obiad

11.45-12.15 grupy I i II

12.30 - 12.50 grupy III i IV


Podwieczorek – 14.30 – 14.50

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE 8.00 – 13.00

Realizacja Podstawy Programowej

R.6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym.

I. 8.00 – 8.15 Zabawy integrujące grupę. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale Nauczyciela, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe/ 15 minut / 8.15 – 8.30 Ćwiczenia poranne / 15 minut / 8.30 - 8.45 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, przygotowanie do Śniadania / 15 minut / Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole. / 15 minut /

8.45 - 9.00 śniadanie grupa V i VI /15 minut/

9.10 - 9.30 śniadanie grupa VII i VIII /15 minut/

II.9.00 – 10.00 Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach. Zajęcia dodatkowe: religia, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, zajęcia logopedyczne./ 60 minut /

III.10.00 -11.00 Spacery. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub w razie niesprzyjającej pogody zorganizowane w sali zajęć gry i zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne /60 minut /

IV.11.00 –12.00 Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela / 60 minut /

I-IV.12.00-13.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do obiadu / 35 minut /

11.45 - 12.15 obiad grupy V i VI /30 minut/

12.30 - 12.50 obiad grupy VII i VIII /20 minut/

P . 13. 00 – 17.00 .– tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych wspierających wszechstronny rozwój dziecka, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem wymagającym wsparcia, udział dzieci w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia z psychologiem, zajęcia z logopedą
- przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych, środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, czytanie książek, zabawy w teatr, czynności higieniczno – porządkowe realizacja programów własnych i środowiskowych, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, diagnoza edukacyjna, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno - pedagogiczną, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem.

14.30 - 14.50 podwieczorek /20 minut/


Rozchodzenie się dzieci.


Śniadanie

8.45 – 9.00 grupy V i VI

9.10 - 9.30 grupy VII i VIII

II śniadanie – 10.00 – 10.15


Obiad

11.45 - 12.15 grupy V i VI

12.30 - 12.50 grupy VII i VIII


Podwieczorek – 14.30 – 14.45