Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs recytatorski-"MOJA OJCZYZNA"


REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ „MOJA OJCZYZNA”
Konkurs zachęca do promowania wśród dzieci treści o tematyce patriotycznej.

I. ORGANIZATOR Zespół ds. Patriotyzmu z Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu

II. CELE KONKURSU • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. • Rozwijanie wrażliwości literackiej o tematyce patriotycznej. • Promowanie młodych talentów.

III. UCZESTNICY KONKURSU Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13

IV. PRZEBIEG KONKURSU 1. Zatwierdzenie regulaminu konkursu recytatorskiego przez Dyrektora przedszkola 9 X 2018 2. Konkurs recytatorski odbędzie się 23.10.2018 r. na dużej jadalni o godzinie 10:15. Prezentacja wiersza pt. ”Katechizm polskiego dziecka” aut. Władysław Bełza przez dzieci z grup młodszych. Prezentacja wierszy grup starszych: III – IV, V – VI, VII – VIII. Jury konkursu: Dyrektor Przedszkola, nauczyciele poszczególnych grup, członkowie Zespołu ds. Patriotyzmu. Występ laureatów dla przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP Laureaci konkursu recytatorskiego otrzymują nagrody i dyplomy i Dyplomy Małego Patrioty. Laureaci konkursu wystąpią na uroczystości „Dnia Niepodległości”.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy. Wiersze dostępne są u nauczycieli w grupach.

VI. KRYTERIA OCENY  opanowanie tekstu  dykcja

VII. NAGRODY  Wszyscy uczestnicy otrzymują równorzędne nagrody za udział w konkursie recytatorskim.  Występ laureatów podczas Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości w Przedszkolu.

VIII. INFORMACJE 1. Obowiązuje strój galowy. 2. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Cichy Tomasz, Stolarski Łukasz, Szczygielska Klaudia